Binnenkort moet je opnieuw waakzaam zijn: Dit mag je absoluut nooit doen wanneer je een Aziatische hoornaar ziet!

Huis en tuin
door VDS
zaterdag, 20 april 2024 om 16:45
aziatische hoornaar tuin
In de afgelopen jaren is er een merkbare toename geweest in de populatie van Aziatische hoornaars in België, een situatie die bezorgdheid veroorzaakt bij zowel de algemene bevolking als bij experts op het gebied van insecten en biodiversiteit. Maar waarom wordt de toename van Aziatische hoornaars gezien als een gevaar?
De Aziatische hoornaar, ook bekend als Vespa velutina, is een invasieve soort die oorspronkelijk afkomstig is uit Zuidoost-Azië. Het werd voor het eerst gespot in België in 2011, en sindsdien is het aantal waarnemingen sterk toegenomen. Deze soort is bekend om zijn agressieve gedrag en grote omvang. Ze kunnen tot 3 cm groot worden.
Hoewel het altijd moeilijk is om exact te voorspellen wanneer dergelijke invasieve soorten zullen opduiken, is duidelijk dat de Aziatische hoornaar zich het beste lijkt te verspreiden in de warmere maanden, meestal tussen april en november. Ervaring uit voorgaande jaren geeft aan dat de aanwezigheid van deze soort in België in 2024 geschat kan worden rond deze periode.

Aziatische hoornaars zijn een bedreiging voor ons ecosysteem

De belangrijkste reden waarom de Aziatische hoornaar als een gevaar wordt beschouwd, is echter de impact die ze kunnen hebben op lokale ecosystemen. Deze roofzuchtige insecten zijn een bedreiging voor bijen en andere kleinere insecten, die een cruciale rol spelen in de bestuiving van planten en gewassen. Daarbij hebben ze weinig tot geen natuurlijke vijanden in Europa, waardoor hun bevolking ongecontroleerd kan groeien.
Daarnaast kunnen Aziatische hoornaars ook een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. Hoewel ze over het algemeen niet agressief zijn tegenover mensen tenzij ze zich bedreigd voelen, kan hun steek pijnlijk zijn en bij sommige mensen ernstige allergische reacties veroorzaken.
Wat moet je doen als je een Aziatische hoornaar ziet?
Het is raadzaam de hoornaar absoluut niet te verstoren of proberen ook nooit om zelf ze te verwijderen. In plaats daarvan, als je er een ziet, is het best om de waarneming te melden bij lokale natuurbeheerorganisaties, die ervaren zijn in het veilig omgaan met deze soort.
Er worden momenteel verschillende strategieën onderzocht en geïmplementeerd in België om de Aziatische hoornaarpopulatie onder controle te houden. Deze variëren van het creëren van valstrikken tot meer ingrijpende maatregelen, zoals het inzetten van gespecialiseerde teams om hoornaarnesten te verwijderen.
Samenvattend, hoewel de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar in België een reden tot zorg is, wordt er actief gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Door waakzaam te blijven en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer we deze insecten tegenkomen, kunnen we bijdragen aan de bescherming van onze lokale ecosystemen.