Koning Filip deelt dit enorm bedrag aan mensen die hem om hulp vragen

Koning Filip heeft vorig jaar 769 briefschrijvers financiële hulp geboden. In totaal heeft de koning zo’n 50.000 brieven ontvangen.

De briefschrijvers die hij hulp bood, kregen elk 200 euro. In 2015 gaf hij 520 hulpbehoevenden een financieel duwtje in de rug gaf.

Koning Filip krijgt elk jaar een pak bedelbrieven. Hij leest die niet zelf, ze worden gelezen door de sociale dienst van het paleis.

“Het gaat niet alleen om mensen die centen vragen. Sommigen willen gewoon hun verhaal doen, hun sympathie betuigen aan het vorstenhuis of bijvoorbeeld vertellen dat ze 50 jaar gehuwd zijn in de hoop een kaartje te krijgen van het vorstenhuis”, geeft het paleis wat uitleg. “Veel aanvragen worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld het OCMW van de gemeente waar de briefschrijver woont met de vraag of zij iets kunnen doen.”

Daarna volgt er sociaal onderzoek om na te gaan of de briefschrijver echt wel hulpbehoefend is. Vorig jaar deelde koning Filip 200 euro uit aan 769 hulpbehoevende briefschrijvers.

Maar de koning betaalt dit uiteraard niet uit zijn eigen zak. Het geld – zo’n 154.000 euro – komt van de Civiele Lijst van de koning. Met dat geld betaalt hij onder andere zijn personeel en de verwarmings- en onderhoudskosten voor de koninklijke verblijven.

Wat is jouw mening?