De grootste schrik van Emma uit ‘Familie’: “Heel erg als de makers dat zouden doen”

Bab Buelens (22) speelt sinds 2014 de rol van Emma in ‘Familie’. Bab voelt zich gelukkig in haar rol.

“’t Zal nog niet zijn, amai! ‘Familie’ is écht een passie voor mij. Ik krijg heel wat leuke verhaallijnen toebedeeld, en al de acteurs en andere medewerkers zijn stuk voor stuk toffe mensen. Het voelt écht als een soort van familie”, zegt ze in TV-Familie.

“Ik ben in ieder geval niet van plan er snel mee op te houden. En ‘k heb ook niet het gevoel dat de ‘Familie’-makers van plan zijn om Emma een tragische dood te laten sterven of dergelijke. Of ik vervangen zal worden door een andere actrice?”

“Ja, ’t zou me pijn doen. Maar het is iets waarmee je als soapacteur rekening moet houden. Ik probeer niet uit het oog te verliezen dat iederéén vervangbaar is… En wat Guido betreft: na Jordi Rottier en Jelle Florizoone acteer ik nu naast Vincent Banic. M’n derde Guido, inderdaad.”

Wat is jouw mening?